Welkom op de pagina van groep 3/4

Welkom op de pagina van groep 3 en 4. Op  deze pagina kun je lezen wat wij leren en doen.
Op maandag t/m vrijdag is juf Dinie bij ons in de klas.

Onze groep heeft 13 kinderen in groep 3 ; en 11 kinderen in groep 4.
Groeten  van:  Harley, Jim, Rein, Peter, Daan, Djayden, Bregje, Cindy, Celeste, Siem, Stijn, Hein, Bram.
Amy,Gijs, Laura, Loïsa, Thijs, Milou, Hanneke, Bibi, Dex, Hanghang en Hycke.

Telefonische bereikbaarheid:
Wij verzoeken alle ouders en verzorgers vriendelijk alleen in dringende noodgevallen gedurende lestijden te bellen.
De beste tijden om een boodschap door te geven,  zijn ‘s ochtends tussen 08.00 en 08.10 uur, ‘s middags tussen 12.00 en 12.10 uur. En natuurlijk na schooltijd vanaf 14.15 uur.
Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Foto’s:

 

Woordentrainer

Klik hier voor de Woordentrainer.

Groepsnieuws;

Groep  3 gaat  aan de slag met  Veilig leren lezen

Bij aanvankelijk lezen leren de kinderen lezen met aandacht voor de afzonderlijke letters, structureerwoorden en synthesewoorden. In elke kern van de leesmethode leren de kinderen structureerwoorden die steeds terugkomen en waarin letters worden gebruikt die expliciet worden aangeboden en geoefend. Synthesewoorden ontstaan door met de reeds geleerde letters nieuwe woorden te vormen. De letters, structureerwoorden en synthesewoorden worden aangeboden rondom een thema. We noemen dit het ankerverhaal. Om letters beter te onthouden leren we de kinderen een gebaar dat past bij die letter. Kinderen leren de termen klinker, medeklinker, tweetekenklank, lettergroep, lettergrepen. De kinderen krijgen instructie en oefenen m.b.v. het digibord. Ook wordt er gewerkt met leesboek, oefenboek woordjes = veilig en vlot, oefenboek letters = klik – klak/boekje, ringboekje, letterdoos, werkboekjes , werkbladen, leesspelletjes, computerleesspelletjes.

Rekenen groep 3 werkt met de methode: Reken zeker.

Schrijven Met de methode pennenstreken leert uw kind de geleerde letter met een schrijfletter te schrijven.

Rekenen groep 4 gaat tijdens de rekenles ook  de tafelsommen 1 t/m 10 oefenen .

Lezen

In groep 3 heeft uw kind een leesontwikkeling doorgemaakt die het in staat stelt om eenvoudige kinderboeken te lezen. Waarschijnlijk heeft u de weg naar de bibliotheek al lang gevonden. En wij hopen dat u die weg blijft volgen.

In groep 4 gaan we verder met het maken van leeskilometers.
De Kinderen zijn begonnen met het leren lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en groeien door naar het lezen van meerlettergrepige woorden.
De Kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Op 2 momenten van de week lezen de kinderen in groepjes vanuit verschillende werkvormen.

Samen lezen

Is uw kind niet zo’n actieve lezer? Stimuleer dan het lezen van boeken door vaak samen met uw kind te lezen. Misschien vindt uw kind het moeilijk om zelfstandig een boek te lezen? Lees dan regelmatig een stukje van het boek voor waarin uw kind leest. Laat uw kind wel meelezen, bijwijzen, eventueel samen met u hardop lezen. Vooral als het technisch lezen wat moeizamer verloopt heeft uw kind veel steun aan iemand die hardop meeleest. Daarbij houdt uw kind echter wel plezier in het lezen van boeken.

Schrijven

In ons schrijfwerkboek gaan wij hoofdletters leren.