Digitaal onderwijs

Op onze school maken we veel gebruik van digitalisering. Zo wordt er in de groepen 0, 1 en 2 gebruik gemaakt van tablets. In groep 3 werken de kinderen op desktops. Vanaf groep 4 heeft elk kind de beschikking over een eigen laptop. Ze werken hierop tot ze in groep 8 van school gaan. Ze leren o.a. tekstverwerken en powerpoints maken. Ook lessen en werkstukken worden op hun eigen laptop gemaakt.

Rondkijken op onze school?

Wordt je kind in het komende schooljaar 4 jaar en heb je nog geen keus voor een basisschool gemaakt? En je zou graag meer informatie over onze school willen hebben? Bekijk dan de virtuele rondleiding en maak een afspraak voor een rondleiding in onze school.

Bekijk de virtuele rondleiding

Onderwijs bij CBS De Brug

Een veilige en vertrouwde omgeving voor iedereen

Individuele aandacht door kleinschaligheid

Leerlingen behalen uitstekende resultaten

ContinuActief rooster en verlengde schooldag