dinsdag 19 mei 2020

In het ondersteuningsplan beschrijft de school de extra begeleiding die leerlingen mogelijk nodig kunnen hebben bij het leren of functioneren op school. Dit kunnen aanpassingen zijn bij...

Lees verder »

dinsdag 19 mei 2020

De leerlingenraad heeft als doel: de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten de verantwoordelijkheid voor schoolse...

Lees verder »

dinsdag 19 mei 2020

In de schoolgids vinden ouders informatie over alles wat er speelt op CBS De Brug. De schoolgids wordt jaarlijks vernieuwd. U vindt er informatie over het onderwijs, onze (wettelijke)...

Lees verder »

dinsdag 19 mei 2020

Op onze school wordt ieder kind gezien, gehoord, gekend en erkend. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen inbreng hebben in hun eigen leer- en ontwikkelproces. Dit doen we al...

Lees verder »