Opbrengsten

U kunt op deze pagina’s de resultaten vinden van de Cito-eindtoetsen. (De toetsen die door de kinderen van groep 8 worden gemaakt).

Wat betreft de percentielscores: een percentiel van bijvoorbeeld 55 wil zeggen “55% van alle kinderen die de toets hebben gemaakt (dus over het hele land!), hebben het betreffende onderdeel SLECHTER gemaakt dan de kinderen van onze school”. M.a.w. 45% heeft het BETER gedaan.

Centrale eindtoets groep 8 2014-2015

Cito groep 8 2013-2014

Cito groep 8 2012-2013

Cito groep 8 2011-2012