Schoolgids

In de schoolgids vinden ouders informatie over alles wat er speelt op CBS De Brug. De schoolgids wordt jaarlijks vernieuwd. U vindt er informatie over het onderwijs, onze (wettelijke) regels en afspraken en allerlei praktische zaken, van ouderavonden tot aan lestijden en vakanties.

De schoolgids van het schooljaar 2022-2023 vindt u hier. Mocht u na het lezen toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur, via .

Rondkijken op onze school?

Wordt je kind in het komende schooljaar 4 jaar en heb je nog geen keus voor een basisschool gemaakt? En je zou graag meer informatie over onze school willen hebben? Bekijk dan de virtuele rondleiding en maak een afspraak voor een rondleiding in onze school.

Bekijk de virtuele rondleiding

Onderwijs bij CBS De Brug

Een veilige en vertrouwde omgeving voor iedereen

Individuele aandacht door kleinschaligheid

Leerlingen behalen uitstekende resultaten

ContinuActief rooster en verlengde schooldag