Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden?

Maak dan gebruik van het aanmeldingsformulier en het entreeformulier. Beide formulieren zijn op school verkrijgbaar. Het aanmeldingsformulier kunt u afgeven bij de directeur van de school, of inscannen en versturen naar: 

Nadat het aanmeldingsformulier is ingeleverd, ontvangt u binnen zes weken een schriftelijke bevestiging dat uw zoon of dochter welkom is. Ook wordt hierin vermeld in welke groep hij/zij wordt geplaatst.

Enkele weken voordat uw zoon of dochter 4 jaar wordt mag hij/zij komen ‘oefenen’. U kunt hiervoor een afspraak maken met de groepsleerkracht. 

Het entreeformulier kunt u inleveren op de eerste schooldag van uw zoon of dochter.

 

Rondkijken op onze school?

Wordt je kind in het komende schooljaar 4 jaar en heb je nog geen keus voor een basisschool gemaakt? En je zou graag meer informatie over onze school willen hebben? Bekijk dan de virtuele rondleiding en maak een afspraak voor een rondleiding in onze school.

Bekijk de virtuele rondleiding

Onderwijs bij CBS De Brug

Een veilige en vertrouwde omgeving voor iedereen

Individuele aandacht door kleinschaligheid

Leerlingen behalen uitstekende resultaten

ContinuActief rooster en verlengde schooldag