Bestuur

De Brug is een zogenaamde ‘eenpitter’. In tegenstelling tot veel andere scholen die met een aantal andere scholen onder één bestuur vallen, is er bij De Brug sprake van één bestuur en één school. Voluit heet het bestuur Vereniging voor Hervormd Schoolonderwijs te Waspik. Het voordeel van deze constructie is dat de lijnen kort zijn en we elkaar dus gemakkelijk en snel kunnen vinden.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur werkt met het zogenaamde ‘DB-IT model’. Dit houdt in dat de directeur verantwoordelijk is voor de directe aansturing van de school. Dit gebeurt in overleg met het dagelijks bestuur. Het Intern Toezicht (IT) houdt in dit model toezicht op het Dagelijks Bestuur (DB).

Leden DB

  • Dhr. Steven Heller (penningmeester), vader van Eva (gr 5)
  • Mevr. Yolanda Netten (secretaris), moeder van Jonah (gr 2)
  • Mevr. Annette Opstal (lid), moeder van Ruben (gr 6) en Meike (gr 7)
  • Dhr. Erik de Rooij (voorzitter), vader van Stijn (gr 6)

Leden IT

  • Dhr. Niels van Ark, vader van Bibi-Lynn (gr 3) en Xavi (gr 5)
  • Dhr. Wim Martinus
  • Dhr. Hubert Pruijsen
  • Dhr. Gerdi Timmermans, vader van Finley (gr 4)

Mocht u vragen hebben over zaken die op school spelen of andere zaken, spreek gerust één van de bestuursleden aan of stuur een mail naar .

Rondkijken op onze school?

Wordt je kind in het komende schooljaar 4 jaar en heb je nog geen keus voor een basisschool gemaakt? En je zou graag meer informatie over onze school willen hebben? Bekijk dan de virtuele rondleiding en maak een afspraak voor een rondleiding in onze school.

Bekijk de virtuele rondleiding

Onderwijs bij CBS De Brug

Een veilige en vertrouwde omgeving voor iedereen

Individuele aandacht door kleinschaligheid

Leerlingen behalen uitstekende resultaten

ContinuActief rooster en verlengde schooldag