Certificaten

Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

De Brug heeft het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen.

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Brabants Verkeersveiligheidslabel toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

We zorgen dat leerlingen verkeerslessen krijgen, doen verkeersprojecten als ‘de dode hoek’, oefenen met de leerlingen en hebben overleg met de gemeente Waalwijk over de verkeersveiligheid rondom de school en de wegen naar de school. Hiervoor hebben wij een verkeerscommissie op school. Deze commissie bestaat uit 2 leerkrachten en 5 ouders.

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.

Gezonde school

Leerlingen met een gezonde leefstijl presteren beter en zitten lekkerder in hun vel. Voldoende beweging en sport zijn essentieel bij een gezonde leefstijl. Aandacht voor sport en bewegen in het onderwijs is daarom belangrijk. Het zorgt voor een betere gezondheid, vitaliteit, fitheid en meer zelfvertrouwen bij leerlingen. Ook is het goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling: leerlingen leren samenwerken, doelen stellen en met winst en verlies omgaan.

Op de Brug vinden we het belangrijk dat kinderen de mogelijkheden hebben om kennis te maken met verschillende sporten in de buurt. Door de mogelijkheden te verkennen onder of na schooltijd (maar buiten de lessen bewegingsonderwijs), ontdekken ze waar hun interesse ligt en wat bij hen past. Bovendien verlaagt het de drempel om lid te worden van een sportclub. Wij bieden een structureel aanbod naast de lessen bewegingsonderwijs van gemiddeld tenminste 1 keer per maand, waar leerlingen al dan niet vrijwillig aan mee kunnen doen, maar wel mede onder verantwoordelijkheid van de school georganiseerd wordt. Bijv. een aantal sportclinics verzorgd door een sportvereniging, lokale sportorganisaties , de gemeente, of trainingen ter voorbereiding op een toernooi, etc. Het gaat niet om de sportdag(en) of sporttoernooien tegen andere scholen of een georganiseerd pleinspel tijdens de pauzes.

Het is goed om bewegen te stimuleren tijdens pauzes. Op de Brug zorgen wij ervoor dat het schoolplein, de buitenruimte van de school, beweegvriendelijk is ingericht. Dat wil zeggen dat deze uitnodigt om te bewegen . Denk hierbij aan speeltoestellen, doeltjes, speciale belijningen voor sportactiviteiten, groene speelplekken , etc. Belangrijk is dat de inrichting aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. De leerlingen worden betrokken bij de inrichting van het schoolplein. Zij hebben vaak goede ideeën en zijn degene die gebruik zullen maken van het plein.

Erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf is een titel om trots op te zijn. Sinds 1 augustus 2015 is er één landelijk beeldmerk voor alle erkende leerbedrijven. Het beeldmerk laat zien dat u mbo-studenten opleidt.

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoet de Brug aan de volgende voorwaarden:

  • Wij bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn/haar opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  • Wij stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. We maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  • Wij werken samen met de opleiding.
  • Onze bedrijfsgegevens staan vermeld op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.

EU-Schoolfruit

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Op de Brug ontvangen we 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.

Onze leerkrachten geven in evaluaties aan, dat na afloop van het programma meer leerlingen groente en fruit mee naar school zijn gaan nemen en dat het programma een blijvend effect heeft op de groente- en fruitconsumptie van leerlingen. Ook geven onze leerkrachten aan, dat de leerlingen meer soorten groente en fruit kennen en dat ze meer weten over het belang van gezonde voeding.

Rondkijken op onze school?

Wordt je kind in het komende schooljaar 4 jaar en heb je nog geen keus voor een basisschool gemaakt? En je zou graag meer informatie over onze school willen hebben? Bekijk dan de virtuele rondleiding en maak een afspraak voor een rondleiding in onze school.

Bekijk de virtuele rondleiding

Onderwijs bij CBS De Brug

Een veilige en vertrouwde omgeving voor iedereen

Individuele aandacht door kleinschaligheid

Leerlingen behalen uitstekende resultaten

ContinuActief rooster en verlengde schooldag