MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad die elke school hoort te hebben. Deze bestaat uit leerkrachten en ouders. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee.

Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Onderwerpen die tijdens een MR-vergadering aanbod komen zijn bijvoorbeeld: het schoolplan, het formatieplan, het zorgplan, personeelsbeleid en de vakantieplanning. U leest hierover meer in het MR reglement.

De MR op onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De MR-leden worden, na kindideren, gekozen voor een periode van vier jaar.

De huidige samenstelling is:

  • Oudergeleding: Astrid Ploeg, Manon Slot (secretaris)
  • Personeelsgeleding: Marije de Bruijn (voorzitter), Jonandy Verkooijen 

     HfDws4AAAAASUVORK5CYII= MR - CBS De BrugAstrid Ploeg

Ik ben de moeder van Bo uit groep 4 en stiefmoeder van een 18-jarige puber. Bo is voor mij de reden waarom ik mij heb aangemeld voor de MR. Ik wil dat mijn dochter, zoveel als mogelijk, een onbezorgde, gelukkige en fijne jeugd heeft. De basisschool speelt in haar jeugd een cruciale rol voor haar verdere toekomst en ik vind het belangrijk dat ik daarin ook een stukje regie heb. Via de MR kan ik, maar dat geldt voor iedere ouder, aangeven aan het dagelijks bestuur van de school wat ik graag wil voor mijn kind of wat ik juist niet wil. Ik kan aangeven hoe ik de samenwerking met school ervaar en wat ik verbeterd wil zien. Dat kan dan het beste via het instemmings- en adviesrecht van de MR. De MR is er niet alleen voor mij, maar vertegenwoordigt alle ouders die kinderen hebben op deze school en het personeel. 

 

     wC574mivTRM6QAAAABJRU5ErkJggg== MR - CBS De BrugManon Slot

Ik ben de moeder van Eline uit groep 4. De reden dat ik me heb aangemeld bij de MR is omdat ik het belangrijk vind betrokken te zijn bij school. Dit is een omgeving waar onze kinderen immers veel tijd doorbrengen. Samen met school een zo goed mogelijke kwaliteit van onderwijs en alles wat daar bij hoort te bieden, dat is het streven. Ik als ouder vind het fijn hier een stem in te hebben en kijk er dan ook naar uit om met school samen te werken. 

 

     ohsEz2FBZrAAAAAElFTkSuQmCC MR - CBS De BrugMarije de Bruijn 

Mijn naam is Marije de Bruijn, leerkracht op CBS de Brug. Ik werk nu ongeveer 10 jaar op de Brug. Ik ben begonnen in groep 1/2 en groep 7. Nu ben ik leerkracht van groep 5/6. Omdat we een kleine school zijn kennen we elkaar goed en zijn de lijntjes kort. Ik vind het belangrijk om ouders te betrekken bij het onderwijs. We doen het samen! Ik ben in de MR gegaan om samen met ouders te kwaliteit en toekomst van de school te verbeteren. Ons streven is alle kinderen een fijne, goede schooltijd te geven.  

 

     TgDl1hxZLK6iH16GcF+m+G5Yylhb0bgvs0IpmdfOhtuKVkfUJbQx1RZaCxkM2C8z7o2QxeKa6SKBThXlwkkv7QgF2Sy2lAtXHvSqKacjU2d5FVmQbM7QUE0liGw8mdtU7zX96P1zX+CFGTrcztOeAU7tbe0sBr6rpodJU9dRKmzdaospGpNqOxBFY6L7bT82M0aWddjqHoS5II8gXaz0WCpylq4xG23znk5uaykcpDyJg6J7PCS4+PwkmrOyFBFUYCEuCzcvvkcL56n4P8FJA72cUYTxeYAAAAASUVORK5CYII= MR - CBS De BrugJonandy Verkooijen

Ik ben Jonandy Verkooijen, ik woon in Dussen waar ik geboren en getogen ben. Ik ben getrouwd met Wilbert en samen hebben we 3 kinderen: Meike, Jurre en Lize. Ik werk sinds maart 2020 op De Brug. Ik ben dit schooljaar leerkracht van groep 4. Ik ervaar een erg warme sfeer, een fijn team om in te werken en een goed contact met ouders. Ik ben in de MR gegaan omdat in het belangrijk vind, om met elkaar na te denken over de toekomst van de school. En zo mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van De Brug. 

 

De MR vergadert zes keer per jaar, waarvan tweemaal samen met het Dagelijks Bestuur/Intern Toezicht. De vergaderingen zijn (deels) openbaar. Als u wilt mag u aanwezig zijn. Zijn er vragen of zaken die u wilt inbrengen in de MR dan horen wij dit graag via emailadres . De agenda en de notulen van de MR-vergadering zijn openbaar. Deze zijn te vinden op deze pagina. Dat geldt ook voor het jaarverslag.

Vergaderdata in schooljaar 2022/2023:

  • 5 oktober 2022
  • 7 december 2022
  • 1 februari 2023
  • 5 april 2023
  • 17 mei 2023
  • 5 juli 2023

Agenda:

Agenda MR-vergadering 5 oktober 2022

Notulen:

Samenvatting notulen MR-vergadering 3 september 2020

Samenvatting notulen MR-vergadering 5 november 2020

Samenvatting notulen MR-vergadering 29 april 2021

Samenvatting notulen MR-vergadering 5 oktober 2022

Jaarverslag:

Jaarverslag 2021-2022

Rondkijken op onze school?

Wordt je kind in het komende schooljaar 4 jaar en heb je nog geen keus voor een basisschool gemaakt? En je zou graag meer informatie over onze school willen hebben? Bekijk dan de virtuele rondleiding en maak een afspraak voor een rondleiding in onze school.

Bekijk de virtuele rondleiding

Onderwijs bij CBS De Brug

Een veilige en vertrouwde omgeving voor iedereen

Individuele aandacht door kleinschaligheid

Leerlingen behalen uitstekende resultaten

ContinuActief rooster en verlengde schooldag