Missie en doel

Op CBS De Brug maak je een goede start! Naast leerprestaties vinden we het vanuit onze Protestant-Christelijke identiteit belangrijk dat we elkaar ruimte geven, elkaar waarderen en respecteren.

We streven dan ook naar een veilige en kindvriendelijke sfeer met duidelijkheid en structuur. Onze identiteit komt tot uitdrukking in de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarmee bedoelen wij dat we kinderen vertrouwd maken met waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, vergeving en vertrouwen. We helpen kinderen opvoeden tot mensen, die open staan voor de ander en vertrouwen hebben in het leven. We bieden ruimte aan ieder individu en er is respect voor ieders inbreng. Dagelijks bespreken we onderwerpen die het wereldbeeld van het kind vormen. Naar aanleiding van actuele gebeurtenissen of Bijbelverhalen uit de methode “Kind op Maandag” gaan we het gesprek aan met de leerlingen, zodat ze hun eigen levensbeschouwing ontwikkelen.

Veilig en geborgen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Ieder kind moet zich geaccepteerd voelen, onafhankelijk van geloof, ras, sekse, taal of culturele achtergrond. Kinderen die zich geaccepteerd weten, voelen zich veilig. Je veilig voelen is een van de basisvoorwaarden om je goed te kunnen ontwikkelen. Dit komt in het onderwijs tot uiting in de aandacht dit we besteden aan verhalen, gebruiken en feesten uit andere religies en wereldgodsdiensten (lesprogramma in de bovenbouw).

Wereldburgers in spé

Daarnaast zijn we een school die openstaat voor mensen met andere achtergronden dan de christelijke, zowel religieus als niet-religieus. Dit komt in het onderwijs tot uiting in de aandacht dit we besteden aan de wereldgodsdiensten, o.a. in het lesprogramma in de bovenbouw. Wij besteden ook regelmatig aandacht aan verhalen, gebruiken en feesten uit andere religies. We staan als school voor de waarde van het verbinden en ontmoeten, waarbij leerlingen zichzelf en elkaar leren kennen, zodat ze kunnen uitgroeien tot wereldburgers.

Rondkijken op onze school?

Wordt je kind in het komende schooljaar 4 jaar en heb je nog geen keus voor een basisschool gemaakt? En je zou graag meer informatie over onze school willen hebben? Bekijk dan de virtuele rondleiding en maak een afspraak voor een rondleiding in onze school.

Bekijk de virtuele rondleiding

Onderwijs bij CBS De Brug

Een veilige en vertrouwde omgeving voor iedereen

Individuele aandacht door kleinschaligheid

Leerlingen behalen uitstekende resultaten

ContinuActief rooster en verlengde schooldag