Onze schooltijden

Op de Brug maken werken wij met een continurooster.

De schooltijden zijn van 8.15 - 14.15 u.

Uitzonderingen

Woensdag: Groep 0 t/m 8 : 8.15 - 12.15 u

Vrijdag: Groep 0 t/m 4: 8.15 - 12.00 u en groep 5 t/m 8: 8.15 - 14.15 u

Vijf minuten voordat de lessen beginnen gaat de bel en gaan de kinderen naar binnen. Hierdoor kunnen wij op tijd beginnen met de lessen.

Rondkijken op onze school?

Wordt je kind in het komende schooljaar 4 jaar en heb je nog geen keus voor een basisschool gemaakt? En je zou graag meer informatie over onze school willen hebben? Bekijk dan de virtuele rondleiding en maak een afspraak voor een rondleiding in onze school.

Bekijk de virtuele rondleiding

Onderwijs bij CBS De Brug

Een veilige en vertrouwde omgeving voor iedereen

Individuele aandacht door kleinschaligheid

Leerlingen behalen uitstekende resultaten

ContinuActief rooster en verlengde schooldag