Kwaliteit

Op onze school wordt ieder kind gezien, gehoord, gekend en erkend. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen inbreng hebben in hun eigen leer- en ontwikkelproces. Dit doen we al direct bij de kleuters. Door de kinderen samen met de leerkrachten de thema’s te laten vormgeven. Eigen inbreng draagt enorm bij aan de motivatie van kinderen om te willen leren.

We leren kinderen van jongs af aan dat ze medeverantwoordelijk zijn voor hun  leerproces. We leren ze de goede vragen te stellen, zodat de kinderen steeds beter aangeven wat hen helpt zich te ontwikkelen.

Onze kernpunten om het onderwijs efficiënt te laten verlopen zijn:

  • Leerkrachten zorgen voor een veilig en pedagogisch klimaat dat geschikt is voor leren van en met elkaar.
  • Leertijd besteden we effectief.
  • Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de kinderen en laten dat merken.
  • Kinderen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht.
  • We werken met het BHV-model (Basisstof, Herhalingsstof, Verrijkingsstof)
  • De vooruitgang van de kinderen evalueren wij systematisch (Methode-gebonden toetsen, CITO-LVS, KIJK en SCOL)
  • Leerkrachten hebben een (bege)leidende en sturende rol.
  • Leerkrachten ontwikkelen zich d.m.v. scholing en cursussen om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven verbeteren.

Rondkijken op onze school?

Wordt je kind in het komende schooljaar 4 jaar en heb je nog geen keus voor een basisschool gemaakt? En je zou graag meer informatie over onze school willen hebben? Bekijk dan de virtuele rondleiding en maak een afspraak voor een rondleiding in onze school.

Bekijk de virtuele rondleiding

Onderwijs bij CBS De Brug

Een veilige en vertrouwde omgeving voor iedereen

Individuele aandacht door kleinschaligheid

Leerlingen behalen uitstekende resultaten

ContinuActief rooster en verlengde schooldag