Eerste schooldag

Thematisch werken

In de kleutergroepen werken wij thematisch. Dit betekent dat alle activiteiten zijn gekoppeld aan een thema. Dit zorgt voor betrokkenheid en herhaling, waardoor kinderen veel leren.

Bij elk thema hoort een prentenboek. De volgende ontwikkelingsgebieden worden geoefend: beginnende geletterdheid, mondelinge taalvaardigheid, gecijferdheid, sociaal en emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, logisch denken, ruimtelijke oriëntatie, muziek, spelontwikkeling, oriëntatie op de wereld, zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Hoe ziet een dagindeling eruit?

Als de kinderen ‘s ochtends op school komen doen ze zelf de jas in de luizenzak en de tas wordt aan de kapstok gehangen. Het eerst halfuur staat in het teken van bijbelse geschiedenis. Een verhaal wordt voorgelezen en liedjes worden gezongen.

Dan gaan de kinderen beginnen met de werkles. In de ochtend krijgen alle kinderen een opdracht. Als ze klaar zijn en hun spullen hebben opgeruimd, mogen ze een hoek kiezen om te spelen of wordt er gewerkt met ontwikkelingsmateriaal uit de kast. Na het spelen ruimen we met z’n allen op en maken er samen weer een mooie klas van.

We eten gezamenlijk het fruit, doen een kringactiviteit en gaan lekker buiten spelen. Tussen de middag eten alle kinderen op school, in de eigen klas, met hun eigen juf. In de middag staat er weer een kringactiviteit centraal en volgt er een werkles. Deze is wat vrijer van aard. Kinderen kiezen zelf een werkje, zodat de leerkracht tijd heeft voor extra begeleiding voor die kinderen die dat nodig hebben.

We spelen nog heel even buiten, sluiten gezamenlijk af en de kinderen gaan naar de opvang of naar huis.

Rondkijken op onze school?

Wordt je kind in het komende schooljaar 4 jaar en heb je nog geen keus voor een basisschool gemaakt? En je zou graag meer informatie over onze school willen hebben? Bekijk dan de virtuele rondleiding en maak een afspraak voor een rondleiding in onze school.

Bekijk de virtuele rondleiding

Onderwijs bij CBS De Brug

Een veilige en vertrouwde omgeving voor iedereen

Individuele aandacht door kleinschaligheid

Leerlingen behalen uitstekende resultaten

ContinuActief rooster en verlengde schooldag